Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘LASS’ Category

Aftonbladet bjuder på chatt med Reinfeldt idag. Tyvärr såg jag inte detta tidigare. Men vilka frågor hade du velat ställa till statsministern?

Min fråga hade varit; LSS och LASS. Varför måste vi kämpa så för våra rättigheter när det trots allt är just rättigheter? Och varför lyssnar och tror ingen på oss?

Där känner jag att det finns en del administrativt att ändra på. FK med sina intermeddelanden som alla tolkar efter eget tycke, oftast inte i den hjälpande mening som kassan ska stå för. Ifrågasättande handläggare som inte ser den verklighet som vi har annat än på en gjord utredning baserat på en del frågor av ganska generell karaktär. Orättvisan blir total och sällan kan, orkar eller får vi göra oss hörda i sakfrågan. Ett beslut kommer och sen får vi i stort vara nöjda med det.

Detta måste det bli ändring på. Om vi inte ska bli mindre och mindre värda och med färre och färre möjligheter till ett så normalt leverne som möjligt.

Det finns mycket mer att ta upp i detta men just nu orkar jag inte. Om jag någonsin kommer att göra det vet jag inte för här känns det som ständig uppförsbacke.

Vad tycker du?

Annonser

Read Full Post »

Så kom den då ”proppen” som kanske blir en ”propp”… Några länkar och så en jättesuck… Bra eller dåligt..? Läs, och ja inte tror jag man är ute efter att förbättra… Inte enbart i alla fall…

Föräldrakraft, artikel

Pressmeddelande angående ändringar i LASS

Proppen, sammanfattning… Med nedladdningsbar fulltext…

Nu stundar spännande läsning med idel förutfattade meningar…

Read Full Post »

Utmärkta Föräldrakraft tar upp kostnaderna för personlig assistans och då i perspektivet barn & unga. Man har från myndigheterna anat och trott att det är barn och unga som står för stor del av kostnadsökningen i assistansen…

Nu högg dom i sten då en ny undersökning visar att huvudorsaken är att fler äldre får personlig assistans. Det är också den gruppen som fortsatt kommer att stå för kostnadsökningen. Dom blir fler…

Kan vi sitta lugna nu då med tanke på att man oroat sig för att kanske föräldraansvaret skulle utökas och då kanske främst för mindre barn. Men nej, jag tror inte, utan att veta, att man släpper den tanken. Nog kommer vi att få ökat föräldraansvar i assistansreformen. Var ska dom annars spara…?

För spara det måste man göra. Kostnaderna har tredubblats om man rundar av det hela eller ökat med 330 % sedan starten 1994…

OK…! Säger jag. Det kostar. Men låt det göra det då och sätt ett gäng på att kolla av effekten i det stora hela. effekten i samhället i stort. Vad skulle det ha kostat samhället om vi INTE haft den här alldeles ypperliga möjligheten…? Hur många av de som idag arbetar som personliga assistenter hade istället varit arbetslösa eller satta i korta, ofta mindre lyckade utbildningar och, förlåt mig, en ekonomisk belastning för samhället…? Hur många av de assistansberättigade hade tyngt systemet (inte det…) med andra tunga kostnader. För vi försvinner ju inte…! Hur många föräldrar och andra anhöriga hade inte belastat systemet med ökade sjukskrivningar, VAB och annan frånvaro från sina arbeten. Vad gör jag om mitt barn är sjukt? Jag stannar hemma. Men vad gör jag om mitt barn är mycket (ofta) sjukt som barn med funktionhinder ofta kan vara…? VAB, sjukskrivning osv…

DET skulle kosta mer än vad reformen idag i det stora hela kostar. Det är jag övertygad om…

Nu ska jag läsa Socialstyrelsens rapport Kostnader för assistansersättningen (LASS) och se om dom har några rätt… Kanske har dom det och kanske blir jag lite klokare. Kanske…?

Read Full Post »

En bra fråga dök upp häromdagen men den är ju inte ny. Men ändå.

-Kan du allt du behöver kunna för att få alla de rättigheter du eller ditt barn har rätt till vad gäller LSS och LASS?

Bra fråga va? Jag har jobbat med dessa frågor sedan 2000 och jag kan då inte rakt av svara ja på frågan. Att lilleman har ett bra assistansbeslut är jag på det klara med, men… Inte skulle han ha haft det om jag inte jobbat med och så nära dessa frågor i flera år.

Jag minns så väl hur nöjda vi var med det första förslaget på ca 40 timmar vilket sedan ökades till all vaken tid och senare till att innefatta även natten. Hade vi inte fått hjälp av någon som kunde det här då vet jag inte hur det sett ut idag. Jag syftar så klart på föregående inlägg där jag ”surar” lite över att man kan komma att ta bort den juridiska hjälpen. Den i många gånger ovärderliga men samtidigt så onödiga hjälpen. FK ska väl vara till för att hjälpa inte för att stjälpa…?

Vad är din upplevelse? Hjälpte dom dig eller ”luggade” du dom på pengar, ljög och hittade på? Den känslan är inte alltför ovanlig. Det känns som att vi skaffade barn med funktionshinder för att förkovra oss själva på ett enkelt vis. HA! Känns det igen…?

Jag blir så upprörd varje gång en sån grej dyker upp. Nu idag läste jag om en 15-årig tjej som inte får assistans för att hon inte uppfyller 20-timmarsregeln. (20 timmars grundläggande hjälpbehov) Hon anser att hon behöver hjälp i två timmar & femtio minuter per dag. Jag tror inte att hon och hennes företrädare ljuger men FK som har överklagat det hela till kammarrätten har tydligen lite av den åsikten. Kammarrätten backar upp FK och tjejen får ingen assistansersättning.

Nej vi ska inte ha något bara för att ha det men jag är övertygad om att om man driver ärendet till kammarätten så har man det hjälpbehov man uppger och bör få den hjälp man behöver. Om man i det här läget inte kan få juridisk hjälp. Hur ska man då kunna gå vidare när ens motpart, FK överklagar gång på gång?

Nej något måste göras för att öka förståelsen för oss med det här hjälpbehovet. Man ska inte behöva kunna lagtexten utan & innan för att kunna få en korrekt bedömd assistansersättning. Man måste bli trodd på och få den hjälp man behöver för att inte föraktet för myndigheterna och i förlängningen handikappolitiken ska bli ett ännu större sorgebarn än vad det redan är… 

Read Full Post »

Läser med fasa i Föräldrakraft att man i LSS-kommitténs förslag kan tolka det så att den juridiska hjälpen man kan få av vissa, många, dom flesta assistansbolag kanske inte kan ingå i schablonersättningen och måste därför uteslutas. Man ser detta som en ekonomisk fördel vilket man helt riktigt i andra frågor granskar noga och sätter argusögat på. Men detta…?

Jag vet inte och jag vågar egentligen inte ta ställning men känns det inte lite som att sparka på den som redan ligger och inte kan resa sig utan hjälp? Kanske är det ett korrekt synsätt och jag kan hålla med om att schablonen ska gå till att skaffa just hjälp med assistansen. Här kan man förvisso inlämma juridiken i att anskaffa assistansen men det ska ju vara utförandet. Hmmm…

Övertygelsen är dock stor att om detta tolkningsförfarande går igenom kommer det att finnas ”kryphål” för detta och i vanlig ordning är säkert assistansbolagen och juristerna redan väl förberedda på detta. Vissa av dom. Inte alla. Inte den enskilde ensamma som har kommunen som assistansanordnare.

Rätvisan i detta då? Njae säger jag väl skeptiskt. Handen på hjärtat. Klarar du att författa en överklagan? Klarar du att tolka det beslut som Länsrätten fattar och förstå hur dom skriver…? Här kommer juristen eller i alla fall den juridiskt kunnige och erfarne in som ett mycket viktigt redskap. Ska man se rättvist i detta måste väl även FK samt i vissa fall kommunerna åläggas samma begränsning. Inga jurister. Och hur rättvist är det i alla fall mot den enskilde. Handläggarna på kommunen (som i vissa fall kan hamna i en jävsits då man har assistansen hos kommunen) och FK jobbar ju dagligen med dessa frågor och har en utbildning som garanterat åtminstonde berört grundläggande juridik. Som sagt hur rättvist blir det här…?

Utan att ta ställning då jag vet för lite om förslaget så tycker jag ändå att det luktar besparing lång väg. –Om vi tar ifrån dom möjligheten till extern kompetens kanske vi får ge ut färre assistanstimmar och sparar således pengar… En tänkbar tanke(vurpa) hos beslutsfattarna återigen…

Njae…Inte bra… Eller…?

Read Full Post »

Vi som föräldrar får alltid höra av myndigheternas representanter (handläggare) att vi har ett föräldraansvar. Klockrent. Det köper jag, men vad är ett föräldraansvar…?

Vi som har barn med funktionshinder och alla olika handikapp vi bara kan tänka oss stöter ofta på detta som en förlösande kommentar av handläggaren när man från deras sida inte längre kan värja sig mot våra argument om och för vilka behov vi anser oss behöva hjälp med. Eller rättare sagt så är det ju våra barn som behöver hjälpen…

Såg hos Lalanda att det var inte så lätt det där. Håller med, till fullo.

Kan man jämföra ansvaret för ett ”normalt” barn med ett som då i motsats inte är ”normalt”…? No f…in way. Inte en chans med andra rumsrena ord… Dom kan säga vad dom vill men det ”normala” ansvaret kommer vi inte i närheten av.

-Lillebror vaknar på natten och kommer knallande in till oss. Han är rädd och kryper ned i våran säng med iskalla fötter som han drar upp och nöjt placerar i magtrakten eller strax nedanför… På mig. Det är normalt föräldraansvar…

-Lilleman som då är storebror vaknar också på natten och är rädd men han kan ju inte knalla iväg och krypa ner hos varma trygga föräldrar utan påkallar då deras uppmärksamhet och då dessa är skittrötta och sover den sköna komasömnen hör dom inte honom på en gång utan det tar ”ett par” skrik innan han är uppmärksammad och så ska man då knalla upp och fixa. Nu har han hunnit vakna till ordentligt då man inte kunde/orkade vara där på en gång utan det tog någon minut och då är det inte bara han som är vaken. Ja resten av huset men även all spasticitet och allt det där onda som följer med har vaknat till liv. Jag förkortar läsandet och säger bara att en timme innan han sover igen är inget onormalt eller överdrivet. Snarare tvärtom. Och detta är vardag, ja natt då… Det är vad FK´s representanter anser normalt föräldraansvar för en kille med handikapp…

Vad trött jag blir… Förlåt, Är..

Jag har bråkat med några av dessa ett antal gånger och funnit stöd i nedanstående text. Ett utdrag och inget dokument att direkt visa upp men ett par tankeväckande formuleringar att ta till sig och ”bråka” med… För dom insatta kan det vara en upprepning, men en som tål att upprepas. Något år på nacken, men håller än.

När Regeringen i prop. 1995/96:146 föreslog ett ”förtydligande” i LSS av innebörd att man vid behov av personlig assistans till barn under 16 år särskilt skulle beakta föräldraansvaret reagerade Riksdagen. Se socialutskottets betänkande bet. 1995/96:SoU15 sid 18. Riksdagen fann att ”förtydligandet” kunde uppfattas som att syftet skulle vara att ställa större krav på föräldrar med funktionshindrade barn än andra föräldrar. Riksdagen godkände därför inte förslaget i prop i denna del. Utskottet anförde: ”Uppfattningen att kompensation skall lämnas för extra omvårdnadsbehov, merarbete och merkostnader till följd av funktionshinder är sedan många år en vedertagen princip inom handikappområdet.” Hela Riksdagen ställde sig bakom detta uttalande. 

FÖRÄLDRAANSVAR”

Det är viktigt att hålla isär vårdnadshavarnas skyldigheter enligt FB från insatser som föräldrar gör för sina funktionshindrade barn. Förarbetena till FB säger inte något om föräldraansvaret när det gäller funktionshindrade barn, men när det antyds att ett barn kan behöva särkilt stöd – såsom i prop 1981/82:168 ”vård och behandling” – hänvisas till samhällets insatser. FB ålägger föräldrarna att se till att insatser kommer till stånd. Men det är inte reglerna i FB om vårdnad/föräldraansvar som skapar skyldighet för en förälder att ge ett funktionshindrat barn den vård som funktionshindret medför. Däremot ligger det i föräldransvaret att se till att barnet får del av de stödinsatser som samhället har att erbjuda!

Då det gäller regler för direkta insatser av föräldrarna ger föräldrabalken några regler till skydd för barnet, såsom förbud mot kroppslig bestraffning och skyldighet att se till att barnet inte skadar sig. Likaså kan även en utomstående som skadas av barnet rikta krav mot en förälder som brustit i sin tillsyn. Med tillsyn enligt föräldrabalken avses således inte den extra tillsyn som ett funktionshindrat barn kan kräva på grund av en medicinskt skada.

FB ålägger föräldrarna underhållsskyldighet gentemot sina barn. Men FB ålägger inte föräldrarna att själva uppfostra eller vårda barnen. Det finns således inte något förbud för föräldrar att lämna sina barn. ”Samhället” får i sådana fall ta över den faktiska vården men kan kräva att föräldrarna efter sin förmåga betalar för barnens uppehälle.

Det finns inte något lagstadgat föräldraansvar som ålägger föräldrar till funktionshindrade barn att vårda barnen själva….  FB = föräldrabalken

Read Full Post »

Efter ett möte med ansvarig arbetsledare kan jag bara fortsatt ställa frågan…

Kommunikation… Är det så svårt…?

Jag blir inte klok på folk som inte tar sitt ansvar men ändå ska vara ansvariga…

Jä&%#v¤#l&%a Sk&%¤#%i&¤#t F&%¤a#¤%¤%n…

Såja… Nu känns det bättre…

Read Full Post »

Older Posts »